Login

Cookies moeten aanstaan in je browser Hulp voor Cookies moeten aanstaan in je browser

Is dit de eerste keer dat je hier bent?

To log in, use your AdeKUS student number as your username and your corresponding account password as the StudentSpace password.

Problems logging in?

Contact the UCIT Helpdesk
 support@uvs.edu
 +597 465558 ext. 2400

Questions about the StudentSpace?

Contact the StudentSpace Administrator
 studentspace@uvs.edu
 +597 465558 ext. 2521